Korrekturlæsning handler om at fjerne fejl i tekster. Typisk retter og forbedrer korrektøren forhold som

Det er en fordel, hvis din korrekturlæser både laver 1. og 2. korrektur. Ved 2. korrektur finder man typisk ikke ret meget, men det giver alligevel mulighed for at finde de sidste fejl og få dem redigeret væk.

Kan Word hjælpe?

Microsoft Office-programmet Word kan understrege mange stavejl, men programmet ser langt fra alle. Fx har Word meget svært ved at finde orddelingsfejl og kommateringsfejl. Det er også stort set umuligt for Word at se semantiske fejl såsom dobbeltkonfekt og andre former for redundans.

Læserens oplevelse

Nogle læsere lægger ikke mærke til fejl, men læser bare videre. Andre læsere oplever fejlene som meget forstyrrende for læsningen. Desuden kan fejl give anledning til misforståelser.
En britisk undersøgelse viser, at mange internetbrugere slet ikke vil købe noget fra en webshop, hvis den indeholder stavefejl. Det går nemlig ud over troværdigheden, når teksterne ikke er skrevet rigtigt. Det er ellers let, hurtigt og billigt at få rettet fejl i teksterne.

Hvordan tjekker du dine egne tekster?

1 - Læg mærke til understregninger i Word

Når jeg korrekturlæser, undrer jeg mig altid over, at folk ikke retter de fejl, som MS Word understreger med rødt. Du kan også vælge Words funktion Stave- og grammatikontrol. Se fanen Gennemse. Man finder ofte mange fejl.

2 - Er dine egennavne stavet med stort?

Husk at stave alle egennavne med stort begyndelsesbogstav. Det gælder fx navne, byer, geografiske områder osv. Det er en udbredt og tydelig fejl, som let kan undgås. Navne på personer, både fornavne, mellemnavne, efternavne kælenavne og tilnavne, skrives altid med stort.

Diverse spørgsmål

1. Åbne op - rigtigt eller forkert? Det er ikke forkert at skrive eller sige 'åbne op'. Hvis man slår udtrykket op i Den Danske Ordbog, kan man se, at udtrykket er nævnt. Dog med den tilføjelse, at nogle betragter det som grammatisk forkert. Der er dig ikke noget grammatisk argument for at sige, at det er forkert. 2.